سايپا مطمئن
French
Chinese
العربي
امروز
يكشنبه 31 فروردين 1393   19:38:39
 
مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر)  
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : دارد 

سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد

وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر) 
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 
مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر)  
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد 

ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد

وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر) 
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 
مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر)  
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر
ترمز ABS : دارد 
ايربك راننده : ندارد

سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد

وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر) 
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 
مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر)  
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد  

ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد

وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر) 
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 
مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر)  
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد 
ايربك راننده : ندارد 

سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد

وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر) 
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
آلبوم تصاوير
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Saipaguest)


Powered By Sigma ITID.